REFLEX CRY®

REFLEX CRY® malo sukanca – VELIK učinek !

Z malo sukanca REFLEX CRY® lahko dosežete velik reflektivni učinek.

Samo 3 m sukanca REFLEX CRY® in 502 vboda smo porabili za učinek na sliki.